Dagens bild, 06.04.2021

Säsongen börjar – välkommen att ta kontakt!

”I’m here to help you”

H Tjänster finns i skärgården söder om Dalsbruk och Kimitoön och hjälper med förefallande åtaganden som båttaxi, bogsering samt båttransport av varor.

H Tjänster erbjuder fastighetsskötsel, smärre reparationer och liknande.

Också service av båtar och motorer.

H Tjänster samarbetar med det övriga marina klustret i regionen.